Fiscale regularisatie 2018

Ook in 2018 is het nog mogelijk om een fiscale regularisatie aan te vragen bij zowel het Contactpunt voor Regularisaties te Brussel als bij de Viabel, waarbij je aan wettelijk vastgelegde parameters fiscale erfzonden kan rechtzetten. Het doorlopen van deze procedure blijft een noodzaak voor iedereen die met dfiscale erfzonden wordt geconfronteerd, vooral voor hen die over niet gekend kapitaal in het buitenland beschikken.
Nu reeds distantiëren buitenlandse banken zich openlijk van (buitenlandse) vermogens waarvan de oorsprong onduidelijk is. Onder grote internationale druk om gegevens uit te wisselen zijn Zwitserse en Luxemburgse banken namelijk volop bezig om hun grijs- en zwartspaarders te dumpen. Vanaf 2016  licht de Luxemburgse fiscus haar Belgische collega’s ook automatisch in over alle rekeningen die Belgen in 2016 in Luxemburg aanhouden. De Panama en Bahama's Papers maken dan weer duidelijk dat ook zij die hun vermogen verborgen hielden in buitenlandse structuren of offshore constructies geen kant meer uit kunnen.  Fiscale privacy als utopie wordt zo stilaan werkelijkheid. Alhoewel ontdoken erfbelastingen voorlopig geen deel uitmaken van de regularisatiemogelijkheid via het Contactpunt voor Regularisaties, heeft nu ook de Vlaamse Regering aangekondigd dat per 1 januari 2017 ook deze vormen van belastingontduiking zullen kunnen worden geregulariseerd, en dit via VLABEL.

Simuleer uw regularisatiekosten hier.

De Tijd - Justitie opent jacht op zwart geld

15 jaar geleden al voorspelde ik dit op seminaries en in artikels, en weggehoond door zalen vol bejaarde beleggers. Vandaag zie ik diezelfde beleggers (of hun erfgenamen) terug op consultatie om te regulariseren. Black is oldfashioned! Wie dit niet inziet, zal er de gevolgen van dragen... Lees het volledige artikel: Gerecht vervolgt 90-jaar oude dame in voorbeeldzaak

Vergeef ons onze schulden

Reeds in 2013 ontwikkelde ons kantoor als eerste een berekeningstool die toeliet om uw concrete gegevens volstrekt anoniem in te geven op onze website waarna deze live een simulatie maakte van de kost die regulariseren voor u met zich zou brengen.  Ook in de nieuwe wet die van kracht is vanaf 1 augustus 2016 worden er opnieuw vaste parameters gehanteerd, zodat we onze tool - aangepast aan de nieuwe omstandigheden - opnieuw online hebben geplaatst.

Anno 2016: Panama en Bahama's papers

Onlangs werden de Panama en Bahama's papers in het licht geplaatst door de pers. Niet toevallig ging in augustus 2016 de nieuwe regularisatiewet van kracht die het opnieuw toelaten te regulariseren onder bepaalde voorwaarden.
Bent u benieuwd welke belangrijke wijzigingen van kracht gaan of vanuit welke regio's vaak regularisatie aangevraagd wordt? Lees dan hier voor meer informatie.

Neemt contact op met Stijn De Meulenaer voor uw mogelijkheden inzake fiscale regularisatie of voor meer informatie over de te volgen procedure. Of bereken hier de kost van uw fiscale regularisatie.

De Standaard - Jacht op zwart geld gaat door

Op 1 augustus ging de vierde fiscale amnestieregeling op 12 jaar tijd van kracht. Ook wie eerder al eens geregulariseerd heeft, wordt  aangemoedigd om terug te biechten te gaan bij de fiscus. Lees het volledige artikel rond de jacht op zwart geld.