Simuleer uw regularisatiekost via het formulier hieronder

Via deze tool krijgt u de gelegenheid om een simulatie uit te voeren van een regularisatie die op uw maat is geschreven. Wij wijzen erop dat regulariseren een vrij complexe oefening is, die in deze simulator sterk wordt vereenvoudigd. Het resultaat van de simulatie is dan ook enkel bedoeld om een algemene indruk te geven, en niet om tot een sluitend resultaat te komen, dat enkel kan worden verkregen door op basis van een gedetailleerd en gedocumenteerd dossier tot een weloverwogen beslissing te komen. Desalniettemin menen wij dat u op basis van deze simulatie reeds een eerste beeld kan vormen, op basis waarvan u cijfermatig in staat zou moeten zijn om na te gaan wat een regularisatie u grosso modo kan kosten. Wij benadrukken dat de simulatie 100% anoniem gebeurt, en dat de gegevens die u ingeeft niet worden bewaard.


Definieer de niet aangegeven bedragen

  Verschuldigd bedrag voor regularisatie

  

Ons advies

Het resultaat dat u krijgt vormt slechts een indicicatie en levert geen sluitend resultaat. De keuze is niet louter een cijfermatige keuze maar een keuze die pas na juridisch advies kan genomen worden. Alvorens effectief te regulariseren is het sowieso aangewezen dat u verder advies inwint over de mogelijkheden en een gedetailleerde berekening laat maken op basis van alle beschikbare documentatie waarover u beschikt. Indien U na het invullen van deze simulatie vragen heeft of verder advies wenst in te winnen, contacteer ons dan:

Contact: Stijn De Meulenaer, advocaat - vennoot
e-mail: stijn.de.meulenaer@everest-law.be
Tel: 09/334.94.70